"Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w wyniku inwestycji w nowoczesne urządzenia produkcyjne oraz nową halę produkcyjną"

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Budowlanych  "Serwis Utrzymania Ruchu" realizuje projekt pt. "Wdrożenie innowacji procesowej i projektowej w wyniku inwestycji w nowoczesne urządzenia produkcyjne oraz nową halę produkcyjną" w ramach Osi priorytetowej 1 "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka", Działania 1.5. "Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Poddziałania 1.5.2 "Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wysoko innowacyjnych rozwiązań procesowych i produktowych opartych na zastosowaniu najnowocześniejszej techniki w dziedzinie projektowania i wytwarzania wysokoparametrowych elementów układów ciśnieniowych ze szczególnym uwzględnieniem elementów linii przesyłowych (gazociągów). W ramach projektu przewidziano roboty budowlane oraz zakup środków trwałych.

Efektem realizacji projektu będzie wrożenie innowacji produktowej i procesowej, mającej na celu rozszerzenie profilu działalności przedsiębiorstwa oraz podniesienie jakości dotychczas świadczonych usług.


Zapytania ofertowe nr.

Masz pytania?

(62) 733 18 48

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami

Telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy.
formularz
Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Budowlanych
"Serwis Utrzymania Ruchu" Sp. z o.o.

63-430 Odolanów
Garki, ul. Naftowa 43
zobacz na mapie
Produkt został dodany do koszyka