Nasze uprawnienia

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wytwarzania, modernizacji oraz naprawy kotłów parowych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych, kotłów wodnych. W 2012r. uzyskaliśmy uprawnienia do modernizacji i napraw urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych nadane przez Transportowy Dozór Techniczny. Posiadamy także konsecję  na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka uzyskała kwalifikacje dostawcy wyrobów oraz wykonawców usług i robót dla celów inwestycyjnych i remontowych PGNiG S.A.

W dniu 10 listopada 2005r. uzyskaliśmy certyfikat ISO, zgodnie z którym stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ?ISO 9001:2001 oraz posiadamy wdrożony system jakości w spawalnictwie na normę PN-EN ISO 3834-2. Wytwarzane przez nas zbiorniki oraz rurociągi realizowane są na podstawie procedury 97/23/WE- dyrektywa ciśnieniowa oraz przepisów ?Warunków Urzędu Dozoru Technicznego?. Dzięki temu nasze wyroby uzyskują znak CE, którego posiadanie deklaruje, że wytworzone przez nas wyroby są zgodne z ogólnymi przepisami określonymi w dyrektywach oznakowania CE. Jednostką notyfikującą nasze wyroby jest powszechnie uznany Urząd Dozoru Technicznego.

Spełniając wymagania oraz oczekiwania naszych kontrahentów, dotyczące wysokiej jakości i terminowości wykonania powierzonych prac, w naszej firmie zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę inżynierów (budowlańców, konstruktorów, technologów), spawaczy z uprawnieniami w pełnym zakresie spawania, tokarzy, ślusarzy, mechaników oraz elektryków i automatyków.
Masz pytania?

(62) 733 18 48

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami

Telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy.
formularz
Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Budowlanych
"Serwis Utrzymania Ruchu" Sp. z o.o.

63-430 Odolanów
Garki, ul. Naftowa 43
zobacz na mapie
Produkt został dodany do koszyka