Park magazynowy ropy naftowej KRNiGZ Buk

W ramach projektu wykonano:
- likwidację naziemnych jednopłaszczowych zbiorników ropy naftowej V=50 m3,
- montaż 4 naziemnych dwupłaszczowych zbiorników ropy naftowej V=50 m3,
- montaż naziemnego dwupłaszczowego stalowego zbiornika...

Zagospodarowanie złoża Ołobok

W ramach projektu wykonano:
- budynek administracyjno - socjalno - techniczny,
- budynek pompowni inhibitorów,
- wiatę nalewaków,
- wiatę na inhibitory wraz z boksem na odpady,
- instalację płynu złożowego z podgrzewaczem liniowym oraz s...

Zagospodarowanie złoża Wysocko 6

W ramach projektu jako GRI wykonano:
- projekt budowlany i projekty wykonawcze,
- wyposażenie napowierzchniowe odwiertu WM-6 z układem dozowania metanolu,
- gazociąg w/c DN50 - 1680 m.b.,
- przebudowę instalacji w sposób umożliwiający eksploatację...

Budowa Ośrodka Grupowego Brzostowo

W ramach projektu wykonano:
- rozbiórkę istniejącej infrastruktury,
- budowę budynku socjalno - technicznego wraz z kotłownią,
- instalacje technologiczne gazu ziemnego,
- instalację separacji wody złożowej,
- układ pomiarowy gazu wraz...

Przebudowa instalacji i obiektów technologicznych na KGZ Tarchały

W ramach prajektu wykonano:
- roboty demontażowe i rozbiórkowe,
- przebudowę budynku techniczno - administracyjnego wraz z wyposażeniem,
- budowę nowej kotłowni gazowej wraz z wyposażeniem,
- przebudowę odcinków redukcyjno - pomiarowych,

Budowa stacji redukcyjno - pomiarowej EC Gorzów

W ramach projektu wykonano:
- ciągi redukcyjno - pomiarowe wraz z wyposażeniem,
- włączenie wykonanych ciągów do istniejących gazociągów.

Budowa Ośrodka Produkcyjnego Środa Wielkopolska

W ramach projektu wykonano:
- blok redukcji ciśnienia, separacji i osuszania gazu,
- blok usuwania rtęci,
- blok dawkowania inhibitorów,
- blok głębokiego osuszania glikolowego,
- blok regeneracji glikolu,
- linię energetyczną SN wraz...

Zagospodarowanie odwiertu Lisewo 2k
W ramach projektu wykonano:
- wyposażenie napowierzchniowe z zaworem ESDV typu Stream Flo,
- budynek technologiczny,
- budynek...
Masz pytania?

(62) 733 18 48

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami

Telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy.
formularz
Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Budowlanych
"Serwis Utrzymania Ruchu" Sp. z o.o.

63-430 Odolanów
Garki, ul. Naftowa 43
zobacz na mapie
Produkt został dodany do koszyka