Modernizacja kotłowni gazowej na PMG Wierzchowice

W ramach projektu wykonano:
- demontaż i rozbiórkę istniejącej kotłowni,
- remont istniejącego budynku kotłowni wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej,
- montaż nowych kotłów gazowych,
- montaż instalacji cieplnej i gazowej kotłowni,

Produkcja własnych urządzeń

Nasz firma jest producentem takich urządzeń jak:

  •  zbiorniki dwupłaszczowe naziemne i podziemne bezciśnieniowe, niskociśnieniowe i ciśnieniowe o pojemności maksymalnej V=100 m3 do:

              - paliw,

Inne

W ramach prowadzonej działalności wykonujemy także:

  • remonty układów zaporowo - upustowych,
  • remonty istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia,
  • rozbiórki kopalń gazu ziemnego i ropy naftowej.

Masz pytania?

(62) 733 18 48

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami

Telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy.
formularz
Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Budowlanych
"Serwis Utrzymania Ruchu" Sp. z o.o.

63-430 Odolanów
Garki, ul. Naftowa 43
zobacz na mapie
Produkt został dodany do koszyka